Zamestnanci advokátskej kancelárie

JUDr. Ladislav Ščury

advokát
narodený: 02.08.1976
Právnickú fakultu Univerzity T. G. Masaryka v Brne ukončil v roku 2000. Od roku 2000 do 2004 pôsobil ako advokátsky koncipient v AK Žilina. Od roku 2004 zapísaný ako advokát v zozname Slovenskej advokátskej komory.
Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 3853
Zapísaný v Českej advokátskej komore ako hosťujúci európsky advokát

JUDr. Lucia Juršíková rod. Kupecká

spolupracujúci advokát
narodená: 11.8.1987
Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave ukončila v roku 2011.
Od 1.3.2012 je zapísaná ako advokátska koncipientka v zozname Slovenskej advokátskej komory.
V súčasnej dobe sa pripravuje na advokátske skúšky.

Mgr. Martina Filipová

advokátska koncipientka
narodená: 17.6.1990
Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2014.
Od 27.4.2015 je zapísaná ako advokátska koncipientka v zozname Slovenskej advokátskej komory.
V súčasnej dobe pracuje na rigoróznej práci s cieľom dosiahnuť titul JUDr.

Mgr. Eva Turcerová

advokátska koncipientka
narodená: 10.1.1986
Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2010.
Od 10.1.2015 je zapísaná ako advokátska koncipientka v zozname Slovenskej advokátskej komory.
V súčasnej dobe pracuje na rigoróznej práci s cieľom dosiahnuť titul JUDr.

Mgr. Ľubica Beniačová

advokátska koncipientka
narodená: 24.1.1992
Paneurópska vysoká škola - fakulta práva, Bratislava ukončila v roku 2016.

Iveta Šarlinová

odborný pracovník


Sme Vašim pomocníkom a partnerom v každej situácii.

JUDr. Ladislav Ščury zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 3853
IČO: 33916071   DIČ: 1021280689   IČ DPH: SK 1021280689

Počet prístupov: 69748(c) 2006 - 2017 PDlink